Kert

Publikálva május 1st, 2019 | által Hello_Soroksar

Mesélő fák: A hárs

Philémón és Baucis a görög-római mitológiában a hitvesi szeretet, a hűség megszemélyesítői, akik azzal a kéréssel fordultak Zeuszhoz, hogy egyikük se lássa holtan a másikat. Zeuszt meghatotta ragaszkodásuk, ezért haláluk percében fává változtatta az idős házaspárt, Philémónt tölggyé, Baucist pedig szívre emlékeztető levelű hárssá, bölcsességükkel így továbbra is az ember segítségére siethettek. Philémón és Baucis története a festészetben, irodalomban is kedvelt téma. Rembrandt „Jupiter és Merkúr meglátogatja Philemont és Baucist” című képével állított emléket a hitvesi szeretetnek, Goethe Faustjában emlékezik meg róluk. Déry Tibor az 1956-os forradalom idejére helyezi a házastársi összetartozás és a közös halál antik mítoszát, elbeszélésének címe Philemon és Baucis.

Az ókor és a középkor népei hitték, hogy a fákban szellemek lakoznak. László Gyula kutatásai szerint az erdei cseremiszek a halottak emlékére hársfabotot vágtak, és azzal úgy bántak, mint az élő személlyel. Világfaként jelenik meg a hárs a germán Nibelung-mondakörben. Az eposz hőse, Siegfried a hárs világfa tövében lakó sárkányt úgy öli meg, hogy a sárkánybarlang elé máglyát rak, és a szörny a füstben megfullad. Siegfried sárkányzsírral bekeni magát, ettől sebezhetetlen lesz, kivéve a lapockáján, ahová egy hársfalevél tapad – a hárs szív alakú levele a háton a szívnek megfelelő helyre került. Megkülönböztetett, szent fája a viking, illetve a germán mitológiában Freyának, a szerelem, a természet és az élet virulása istennőjének a hárs, amit a német népdalokban a szeretők fájaként énekelnek még ma is.

A balti és a szláv népeknél ugyancsak nagy tisztelet övezte a hársfát, árnyékában gyűlt össze a népgyűlés, hogy a fa oltalma alatta elsimítsák ügyes-bajos dolgaikat, törvényeket és ítéleteket hozzanak.


A szerzőrőlVissza a tetejére ↑
  • A szerkesztő

    Tegyük most félre a pártszimpátiánkat, és emlékezzünk vissza a Fidesz 2002-es választási szlogenére, ami így hangzott: A jövő elkezdődött. Miért volt annyira jó ez a plakát, ez a pusztába kiáltott szó? (A szlogen kelta kifejezés, jelentése pusztába kiáltott szó – a szerk.) Nemcsak azért, mert energikus és majd szétveti a bizakodás, az optimizmus, és mindenki azt gondol bele, amit akar, hanem mert az üzenete sem éppen utolsó. „Amit ma megértünk, felfogunk, elhatározunk vagy teszünk, attól nemzedékek jövője függ”, hiszen mindig az eljövendő nemzedék aratja le a jelen terméseit, mint ahogyan a múlt vetéseit a jelenkor takarítja be.      Tovább…

  • Archívum

  • Legutóbbi hozzászólások